Moonita Life

Avís legal

Aquest avís i informació legal regula l'ús del web www.moonitalife.com (d'ara endavant web) que Moonita life, (d'ara endavant Moonita life) posa a disposició dels usuaris d'internet.

Moonita life, amb CIF 52157894N, té el domicili social al carrer Josep Pla 21-23, local 3, 08401 Granollers (Barcelona). Mitjançant el web MOONITA LIFE, Moonita life ofereix als usuaris l'accés a Ia utilització de diversos serveis i continguts relacionats amb la mateixa empresa, com poden ser productes, situació, etc.

Obligació de fer un ús correcte del web i dels serveis

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els serveis en conformitat amb la llei i el present avís legal, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el web, entenent per aquests: els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, software, links i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i el codi font (d'ara endavant continguts). En conformitat amb la llei i en particular es compromet a abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, sense autorització del titular dels dret corresponent i de b) suprimir, manipular, o qualsevol altra forma d'alterar el copyright i altres dades identificadores de la reserva de drets de MOONITA LIFE o dels seus titulars.

Disponibilitat i continuïtat

MOONITA LIFE no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web dels serveis. Quan sigui raonablement possible, MOONITA LIFE avisarà prèviament de les interrupcions en funcionament del web i dels serveis.

MOONITA LIFE EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER LA CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE LA CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL WEB O DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS I, EN CONCRET, TOT I QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, A LES ERRADES D'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB.
 
Next Generation
Plan de recuperación